Sitemap: http://www.ineedaprolifespeaker.com/sitemap.xml

《大地文學(xué)》卷三十一出版

來(lái)源:作者:admin時(shí)間:2016-01-05熱度:0

《大地文學(xué)》卷三十一迎著(zhù)2016年的曙光出版啦!精彩搶先看——

 

目   錄


頭題閱讀
             大寫(xiě)西域(節選)…………………………………………高洪雷(1)

小說(shuō)麥田
             不知何事憶人間(短篇小說(shuō)) …………………………付秀瑩(25)
             空房子(短篇小說(shuō)) ……………………………………樊健軍(33)
             空中菜園(短篇小說(shuō)) …………………………………張躍軍(43)
             岔路口(短篇小說(shuō)) ……………………………………宋長(cháng)征(53)
             幸福狀態(tài)(短篇小說(shuō)) …………………………………田景軒(57)
             小小說(shuō)二題(小小說(shuō)) …………………………………王光信(65)

深度紀實(shí)
             那里有一片凈土  …………………………………………余義林(68)
             山野麗人行
                     ——全國“最美地質(zhì)隊員”楊麗芝的故事 ………吳文峰(74)

隨筆天下
             山川第一供憑吊 ………………………………………郭友釗(90)
             喊魂 ……………………………………………………林漢筠(99)
             讀報……………………………………………………藍兮(101)
             鄉村物語(yǔ)………………………………………………張海峰(104)
             老父與?!瓍乔遒Y(110)

劇本看臺
             礦業(yè)風(fēng)云(話(huà)?。惾A文(112)

詩(shī)行大地
             詩(shī)星空
             草木之心………………………………………………孫大順(129)
             人間是上帝遺棄的廢墟………………………………劉將成(132)
             這一刻…………………………………………………王彥(135)

             詩(shī)博會(huì )…………………………………………………………(138)
                    絕句(外二首)十五嵐/五月蘆葦(外一首)十月天
                    深圳,深圳迎客松/葉子西左
                    十二月送你一首詩(shī)指冷笙簫寒
                    我把蒲草的名字喊到水里帶頭大哥/榮耀北夫
                    那些水,那些石頭和魚(yú)子在川上曰
                    鹽馬古道(節選)余遠忠/阿尼瑪卿雪山卜祥松
             詩(shī)雅韻…………………………………………………………(142)
                    王革華詩(shī)詞十首王革華/唐開(kāi)礦詩(shī)二首唐開(kāi)礦
                    張靜詞四首張靜/陳水根詩(shī)四首陳水根

評論言說(shuō)
             以詩(shī)歌的名義
                     ——長(cháng)篇小說(shuō)《第十四對肋骨》創(chuàng )作談…………劉虎(144)
             詩(shī)歌是我活著(zhù)的表情
                     ——阿未訪(fǎng)談錄
                     ……………………………………………………吳銘(148)

 

(編輯:作家網(wǎng))